Διάθεση στην αγορά ισχύος εξισορρόπησης

Στην αγορά της ισχύος εξισορρόπησης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ζήτηση για πρωτεύουσα ισχύ εξισορρόπησης για την εκάστοτε επόμενη ημερολογιακή εβδομάδα από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου. Κάθε πάροχος κάτω από την τιμή ισχύος εξισορρόπησης λαμβάνει μια προσαύξηση στην τιμή που προσφέρει (€ / MW). Όλες οι προσφορές που υποβάλλονται για μια  εβδομαδιαία δημοπρασία ταξινομούνται με βάση τις τιμές προσφοράς. Ύστερα η προσφερόμενη ισχύς (θετική ή αρνητική) πρέπει να διατίθεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα:


Κατά το διάστημα δημοπρασιών από 02/01/ έως 08/01/2017 η οριακή τιμή ισχύος ήταν 3.388,00 €/MW. Έτσι κάθε προσφορά κάτω από αυτήν την τιμή έλαβε προσαύξηση και ο πάροχος που ορίζει την οριακή

τιμή έλαβε προσαύξηση για το εναπομένον μέρος της ισχύος που προσέφερε. Η μέση τιμή προσφοράς ήταν 3.076,54 €/MW. Με το δεδομένο ότι οι τιμές δημοπράτησης και προσφορών είναι ίδιες τις 52

ημερολογιακές εβδομάδες επιτυγχάνονται στο συγκεκριμένο παράδειγμα μέσα ετήσια έσοδα 52 x 3.076,54 €/MW = 159.980,08 €/MW.

Η πρόσβαση στην αγορά περιορίζεται από την απαιτούμενη προεπιλογή

Η προεπιλογή περιλαμβάνει τον έλεγχο των τεχνικών διατάξεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου. Ο νομοθέτης επιθυμεί ρητά παρόχους, οι οποίοι συνδυάζουν περισσότερες μικρές εγκαταστάσεις σε έναν εικονικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ελάχιστο μέγεθος για την υποβολή προσφοράς είναι 1 MW, η οποία επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό έξι εγκαταστάσεων.
Η εγκατάσταση δεν μπορεί να παρέχει μόνο θετική πρωτεύουσα ισχύ εξισορρόπησης (= λήψη ρεύματος από την μπαταρία), αλλά και αρνητική πρωτεύουσα

ισχύς εξισορρόπησης (= τροφοδοσία ρεύματος προς την μπαταρία). Αυτό επιτρέπει την οικονομικά σύμφορη φόρτιση των μπαταριών και έχει ενδιαφέρον ιδίως όταν στο χρηματιστήριο ρεύματος εμπορεύονται αρνητικές τιμές ρεύματος.

Κάλυψη αιχμών ζήτησης

Η κάλυψη αιχμών ζήτησης μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: Είτε το φορτίο επιμέρους καταναλωτών μειώνεται και μετακινείται χρονικά (διαχείριση φορτίου ή διαχείριση από πλευράς ζήτησης), είτε οι

καταναλωτές καλύπτουν μόνοι τους τη ζήτηση μέσω ενεργοποίησης ή εκκίνησης πρόσθετων συστημάτων παραγωγής ή αποθήκευσης. Χάρη στην υψηλή χωρητικότητα των μπαταριών δεν απαιτείται αύξηση

της ισχύος σύνδεσης δικτύου κατά την ταυτόχρονη φόρτιση συνεχούς ρεύματος περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, π.χ. για ένα ταχυφαγείο.

Η μείωση και έτσι εξομάλυνση των αιχμών φορτίου ονομάζεται επίσης κάλυψη αιχμών ζήτησης. Στόχος είναι σε περιόδους ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης ρεύματος να αποφεύγονται συμφορήσεις τροφοδοσίας και να ανακουφίζονται και να αξιοποιούνται καλύτερα το δίκτυο και ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.