Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Στόχος της BIIQ είναι η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Η ηλεκτροκίνηση έχει ήδη μπει στην αγορά και βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Οι στόχοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την ταξινόμηση ενός εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το 2020 και έξι εκατομμυρίων μέχρι το 2030 είναι μεν υψηλοί, αλλά η τάση (400.000 μέχρι το 2030) είναι πλέον προδιαγεγραμμένη. Αυτό προϋποθέτει μια αντίστοιχη υποδομή φόρτισης. Η αγορά υποδομών φόρτισης είναι μια αγορά του μέλλοντος, η οποία προϋποθέτει βιώσιμες επενδύσεις.

Ένας κατά το δυνατόν μεγάλος ημερήσιος αριθμός φορτίσεων απαιτεί την επιλογή ιδανικών τοποθεσιών, π.χ. σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και κατά μήκος των κύριων οδικών δικτύων. Αυξημένο ενδιαφέρον έχουν επίσης χώροι στάθμευσης π.χ. μπροστά από ταχυφαγεία, εμπορικά κέντρα ή πολυκαταστήματα για τη γρήγορη και αναπαυτική φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων κατά τη διάρκεια των αγορών.

Σύμφωνα με την Εθνική Πλατφόρμα Ηλεκτροκίνησης (NPE), το έτος 2020 ο μέσος αριθμός ταχέων

φορτίσεων συνεχούς ρεύματος θα είναι τουλάχιστον 4 ανά ημέρα.

Σε ιδανικές τοποθεσίες μπορούν να αναμένονται και περισσότερες από 10 φορτίσεις την ημέρα. Προς το παρόν η τιμή ανά φόρτιση ποικίλλει. Η σημερινή τιμή για ταχείες φορτίσεις συνεχούς ρεύματος είναι από 8 € έως 15 €. Ο χρόνος φόρτισης που προσφέρει η BIIQ είναι πάνω από 10 φορές πιο γρήγορος συγκριτικά με το οικιακό γκαράζ ή έναν άλλο δημόσιο σταθμό φόρτισης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ • ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Πλέον τα φ/β πλαίσια συνδυάζονται χωρίς περιορισμούς με την ενεργειακή μετάβαση στη Γερμανία. Είναι εμφανή στο κοινό και δείχνουν στους πελάτες και συνεργάτες, ότι ο σταθμός φόρτισης τροφοδοτείται με ιδιοπαραγόμενο ρεύμα.

Αυτό προωθεί ακόμα και στους πελάτες, που δεν διαθέτουν ηλεκτρικό όχημα, μια θετική αντίληψη για την επιχείρηση. Ωστόσο η αντίληψη για την αναγκαιότητα σημείων φόρτισης στον δημόσιο τομέα υστερεί έως σήμερα. Η αντίληψη αυτή βελτιώνεται με

την υποδομή της BIIQ. Η επιχείριση θα επωφεληθεί άμεσα από την ενίσχυση του γόητρού της. Με την παροχή καινοτόμων υποδομών φόρτισης μεταδίδονται στον πελάτη η προοδευτική τεχνολογία και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Προώθηση


Το «Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ηλεκτροκίνησης» προβλέπει μεταξύ άλλων οικονομικές ενισχύσεις για υποδομές φόρτισης ύψους συνολικά € 300 εκατ. Τα € 200 εκατ. προορίζονται για την κατασκευή δημόσια προσβάσιμων υποδομών ταχείας φόρτισης. Αυτό σημαίνει για τις επιχειρήσεις εκτός από μεγαλύτερο γόητρο ταυτόχρονα και οικονομική υποστήριξη.

Ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε με την υποβολή των αιτήσεων επιδότησης

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη βοήθεια σταθερών και κινητών
  συσσωρευτών
 • Προεπιλογή για την αγορά της πρωτεύουσας εξισορροπητικής ενέργειας
 • Συνδυασμός τομέων ηλεκτρισμού – μετακινήσεων
 • Δημιουργία «ηλιακών πρατηρίων» με τη βοήθεια εικονικών σταθμών παραγωγής
  ηλεκτρικής ενέργειας

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

 • Περισσότερα σημεία φόρτισης (πρατήρια) με κατά το δυνατόν αυτάρκη τρόπο
  λειτουργίας
 • Περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα μέσω ανεξάρτητων από το δίκτυο υποδομών
  φόρτισης με δυνατότητα επέκτασης
 • Παρουσίαση στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με αμφίδρομη τεχνολογία
Παρατηρήσεις/Επεξηγήσεις:

Διαφορά μεταξύ φόρτισης εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος  (διάρκεια και ισχύς φόρτισης):

 • Εναλλασσόμενο ρεύμα: Φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος με περ. 3,6 kW. Χρόνος φόρτισης σε χωρητικότητα μπαταρίας οχήματος 36 kWh: πάνω από 10 ώρες, όταν η φόρτιση γίνεται στο σπίτι από το οικιακό δίκτυο 220 Volt. Η BIIQ προσφέρει τη φόρτιση με 22 kW, δηλ. η διαδικασία φόρτισης ολοκληρώνεται σε περ. 1 ¾ ώρα.
 • Συνεχές ρεύμα: Φόρτιση συνεχούς ρεύματος με 50 kW από την εγκατάσταση BIIQ: Χρόνος φόρτισης σε χωρητικότητα μπαταρίας οχήματος 36 kWh: περ. 45 λεπτά.

Θετική πρωτεύουσα ισχύς εξισορρόπησης
Αρνητική πρωτεύουσα ισχύς εξισορρόπησης
TΜ = Τεχνικές Μονάδες
Διεπαφή επικοινωνίας με το VPP:

 • IEC 60870-5-101
 • IEC 60870-5-103
 • IEC 60870-5-104