Η τεχνολογία μας:

Το αμφίδρομο ηλιακό πρατήριο για την ταχεία φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων περιλαμβάνει:

 • φ/β πλαίσια για την παραγωγή ρεύματος,
 • συσσωρευτές ενέργειας για την αποθήκευση ρεύματος,
 • σταθμός ταχείας φόρτισης για τουλάχιστον ένα ηλεκτρικό όχημα,
 • αμφίδρομη σύνδεση δικτύου για τη λήψη/τροφοδοσία ρεύματος από/προς το δίκτυο ηλεκτροδότησης,
 • σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου ροής ενέργειας μεταξύ του φ/β πλαισίου, του
  συσσωρευτή ενέργειας και του δικτύου ηλεκτροδότησης,
 • σύστημα ενεργειακής διαχείρισης που επιτρέπει την τροφοδοσία από τον συσσωρευτή ενέργειας
  ή/και το φ/β πλαίσιο στο δίκτυο ηλεκτροδότησης μέσω του σταθμού ταχείας φόρτισης προς
  το φορτιζόμενο, ηλεκτρικό όχημα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο συσσωρευτής, ο μετατροπέας και τα συστήματα αυτοματισμού περιέχονται σε μια ειδική μονάδα κοντέινερ με κατάλληλες μονώσεις για τις ιδανικές κλιματικές συνθήκες προκειμένου να βελτιστοποιηθούν η διάρκεια ζωής των μπαταριών και ο βαθμός απόδοσης.

Η κατασκευή κοντέινερ επιτρέπει την ευέλικτη επέκταση.