Κατηγορίες

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1

 • Μείωση και εξομάλυνση αιχμών φορτίου για
  μείωση του κόστους σύνδεσης δικτύου
 • Ισχύς ηλιακού συστήματος: από 12 kWp
 • Σταθμός ταχείας φόρτισης:
  1 x 22 AC / 2 x 50 kW DC
 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 150 kWh
 • Μέγ. ισχύς από τον συσσωρευτή: 100 kW

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 2

 • Διαχείριση φορτίου ή διαχείριση
  από πλευράς ζήτησης
 • Ισχύς ηλιακού συστήματος:
  από 24 kWp
 • Σταθμός ταχείας φόρτισης:
  1 x 22 AC / 2 x 50 kW DCC
 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 250 kWh
 • Μέγ. ισχύς από τον συσσωρευτή: 180 kW

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 3

 • Ενεργή συμμετοχή στην αγορά πρωτεύουσας
  εξισορροπητικής ενέργειας ως τεχνική μονάδα
 • Ισχύς ηλιακού συστήματος:
  από 24 kWp
 • Σταθμός ταχείας φόρτισης:
  2 x 22 AC / 4 x 50 kW DC
 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 426 kW
 • Μέγ. ισχύς από τον συσσωρευτή: 250 kW

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:

 • Συστήματα ταχείας φόρτισης για E-Bike, ηλεκτρικά ποδήλατα, Segway
 • Σύστημα παρακολούθησης για διαμόρφωση διαφημιστικών επιφανειών